UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI, FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTELE EDUCATIEI, SPECIALIZAREA PSIHOLOGIE

OFERTA MASTERE 2009-2010

PSIHODIAGNOZA, PSIHOTERAPIE EXPERIENTIALA UNIFICATOARE (PEU) SI DEZVOLTARE PERSONALA

EVALUAREA, CONSILIEREA SI PSIHOTERAPIA COPILULUI, CUPLULUI SI A FAMILIEI

PSIHOLOGIE CLINICA – EVALUARE SI INTERVENTIE TERAPEUTICA

PSIHOLOGIA MUNCII SI TRANSPORTURILOR

PSIHOLOGIE ORGANIZATIONALA SI RESURSE UMANE

PSIHOLOGIA  EDUCATIEI

Programul de Master M1

PSIHODIAGNOZA, PSIHOTERAPIE EXPERIENTIALA UNIFICATOARE (PEU) SI DEZVOLTARE PERSONALA

ADMITEREA se va desfasura dupa urmatorul criteriu:
-    50% media de licenta
-    50% interviu (fara tematica, fara bibliografie, fara examen de cunoștințe)

MISIUNEA: Principala misiune a acestui program este de a forma, la cele mai inalte standarde de calitate, psihologi specializati in psihodiagnoza, psihoterapie experientiala unificatoare (PEU) si dezvoltare personala.

Motivele principale care au stat la baza acestei propuneri au fost urmatoarele:
· necesitatea infiintarii de programe masterale pentru organizarea ciclului II al sistemului Bologna de formare academica;
· cerintele si exigentele privind formarea initiala a psihologilor cu drept de libera practica formulate de Colegiul Psihologilor din Romania, in baza Legii 213/2004;
· nivelul de cunoastere si de atractivitate a scolii de Psihoterapie Experientiala de la Bucuresti;
· nivelul crescut de solicitare pentru formarea psihologilor in spiritul psihoterapiei experientiale unificatoare;
· nivelul crescut de apreciere a performantelor scolii de Psihoterapie Experientiala de la Bucuresti la nivel international (Franta, Israel, Australia, S.U.A., Italia).
· baza materiala cu elemente de unicitate, cum este cazul Centrului de Dezvoltare Personala, Consiliere si Psihoterapie Experientiala.

Obiectivele principale urmarite de acest program de studii masterale sunt:
· corelarea eficienta si unificatoare a componentelor unui proces de schimbare  comunitara :
 - educatie si formare academica in sfera dezvoltarii personale, consilierii si psihoterapiei experientiale unificatoare;
 -  problematici actuale din sfera integrarii comunitare si a patologiilor interpersonale, familiale si individuale
 -  valorile morale si spirituale, deschiderea si toleranta interumana;
 -  dezvoltarea unor modele culturale comportamentale responsabile, creative si  integratoare.
 -  cresterea rolului terapeutic si optimizator al grupurilor, familiilor si organizatiilor;
 - activarea si conectarea componentei maturitatii spirituale cu cea emotionala, relationale si cognitiva  in practica de dezvoltare personala si psihoterapie
· promovarea si implementarea unei practici si metode inovative (PEU), definitorie pentru contributia scolii experiential-umaniste dezvoltata de-a lungul a 12 ani  in cadrul  Universitatii. Bucuresti si al Societatii de Psihoterapie Experientiale din Romania (SPER).
· dezvoltarea  unei psihologii holistice si a unei  strategii metodologice  adaptata proceselor de schimbare actuale, PEU fiind simultan o terapie de reechilibrare creativa si transformatoare, individuala si sociala, pentru normali si pentru persoane in dificultate existentiala sau maladiva, ca si o modalitate de analiza didactica si dezvoltare personala pentru consilierii si terapeutii in formare.
· dezvoltarea sistemelor moderne de cercetare, validare si evaluare a programelor psihoterapeutice si de consiliere experientiala, precum si a celor de dezvoltare personala si transpersonala in grup, inclusiv la nivelul dizertatiei finale
· dezvoltarea sistemului modern de analiza didactica experientiala unificatoare, de formare a comportamentului profesional, de dezvoltare si maturizare a persoanei terapeutului disponibil ca „prezenta” terapeutica autentica. Potentarea aptitudinilor terapeutice si de optimizare umana.
· ralierea la sistemul standardelor internationale privind formarea si supervizarea abilitatilor si practicilor de consiliere si psihoterapie chiar din etapa pregatirii academice postuniversitare de tip masteral. Asigurarea primei trepte formative  (consilier sau psihoterapeut sub supervizare)  la finele masteratului, cu recunoasterea si certificarea asociata, suplimentara a formarii si a orelor de practica   de catre Societatea profesionala formatoare de profil (scoala SPER) in vedeerea recunoasterii dreptului de libera practica de catre Colegiul Psihologilor din Romania, in conformitate cu legile in vigoare.
· dezvoltarea parteneriatului formativ intre sistemul universitar si asociatia profesionala si stiintifica de profil, realizand continuitatea sistemica intre educatie, formare, supervizare, certificare si absorbtia specialistilor absolventi pe piata muncii.

DEBUSEE PROFESIONALE ALE ABSOLVENTILOR SPECIALIZARII
Tipul intreprinderii, institutiei
· Clinici si spitale de neuropsihiatrie  si psihiatrie, pentru adulti si copii
· Clinici si spitale de recuperare a bolnavilor cu afectiuni somatice si psihosomatice de toate tipurile
· Clinici si spitale pentru asistarea bolnavilor cronici sau cu afectiuni severe, cu sfarsit letal (SIDA, neoplazii etc.)
· Laboratoare de sanatate mintala
· Agentia nationala antidrog si centre de dezintoxicare
· Centre de medicina alternativa si complementara
· Policlinici pentru adulti si copii
· Expertiza si recupararea capacitatii de munca
· Expertiza medica –legala si reabilitare socio-educationala in penitenciare
· Centre de reeducare pentru minori
· Centre de reabilitare pentru persoane cu nevoi speciale si familiile lor
· Centre pentru asistarea copilului si familiei
· Planning familial si asistarea cuplurilor
· Maternitati, asistenta pre si postnatala
· ONG-uri  si Centre  de asistare  a copiilor, familiilor, cuplurilor disfunctionale
· ONG-uri pentru combaterea discriminarii, pentru sprijinirea integrarii sociale a persoanelor cu risc de excludere  sociala, marginalizare
· Centre pentru asistarea persoanelor abuzate si a violentei domestice
· Centre pentru sprijinirea si integrarea persoanelor victime al traficului de carne vie, ale abuzului fzic si sexual etc.
· Centre de integrare a imigrantilor
· Centre de sanatate si preventie a tulburarilor de nutritie si de instinct alimentar
· Centre de educare si consiliere pentru un stil de viata sanatos (medicina preventiva)
· Organizatii profesionale (optimizare umana, comunicare , team building, terapii sociale experientiale, negociere de conflicte, optimizarea creativitatii si climatului in echipa, dezvoltarea coeziunii si performantelor etc.)
· Directia pentru protectia si ocrotirea  copilului (case de copii, plasament, educatia si formarea educatorilor, a asistentilor maternali si a altor cadre ale echipei)
· ONG si Societati profesionale care aplica programe de dezvoltare personala  si asistare a personalului medical si social cu risc de suprasolicitare si noxa psihica : medici, asistente medicale, psihologi, asistenti sociali etc.
· Consiliere psihologica in scoli, licee, universitati (centre si cabinete)
· Spitale si policlinici pentru studenti
· Centre de asistare a persoanelor fara adapost, adulti si copii (ex Samu social)
· Centre pentru resocializarea comunitara a bolnavilor psihotici cronici (ex. Estuar, etc.)
· Centre de resocializare, terapie ocupationala si ergoterapie (spitalicesti sau comunitare)

Functia absolventului
· psihoterapeut (cu subcompetente specifice – terapeut individual, terapeut de grup, socioterapeut, dramaterapeut, artterapeut, terapeut pentru copii, cuplu si familie, terapeut organizational)
·  consilier psiholog
·  consultant sau  trainer in  dezvoltare personala  in grup
·  consultant sau trainer in optimizare umana si dezvoltare transpersonala
·  consultant sau trainer de optimizare a comportamentului profesional si organizational.

Programul de Master M2

EVALUAREA, CONSILIEREA SI PSIHOTERAPIA COPILULUI, CUPLULUI SI A FAMILIEI

ADMITEREA se va desfasura dupa urmatorul criteriu:
-    50% media de licenta
-    50% interviu (fara tematica, fara bibliografie, fara examen de cunostinte)

MISIUNEA: Principala misiune a acestui program este de a forma, la cele mai inalte standarde de calitate, psihologi specializati in evaluarea, consilierea si psihoterapia copilului, cuplului si a familiei.

Motivele principale care au stat la baza acestei propuneri au fost urmatoarele:
· necesitatea infiintarii de programe masterale pentru organizarea ciclului II al sistemului Bologna de formare academica;
· cerintele si exigentele privind formarea initiala a psihologilor cu drept de libera practica formulate de Colegiul Psihologilor din Romania, in baza Legii 213/2004;
· nivelul de cunoastere si de atractivitate a scolii de Psihoterapie Experientiala de la Bucuresti;
· nivelul crescut de solicitare pentru formarea psihologilor in spiritul psihoterapiei experientiale unificatoare;
· nivelul crescut de apreciere a performantelor scolii de Psihoterapie Experientiala de la Bucuresti la nivel international (Franta, Israel, Australia, S.U.A., Italia).
· baza materiala cu elemente de unicitate, cum este cazul Centrului de Dezvoltare Personala, Consiliere si Psihoterapie Experientiala.

Obiectivele principale urmarite de acest program de studii masterale sunt:
· Corelarea eficinta a componentelor sistemului formativ masteral cu cel postuniversitar continuu  la nivelul stagiului practic si al supervizarii (parteneriatul cu scoli si asociatii profesionale de profil care certifica nivelul si calitatea competentei in domeniile de interes).
· Corelarea eficienta a componentelor stiintifice, sociale si profesionale privind oferta de educatie si formare masterala cu dinamicile ofertei de munca in domeniul clinic, al diagnozei, consilierii si terapiilor psihologice, in preventia, asistarea curativa si recuperatorie a copiilor, adolescentilor si familiilor cu risc psihopatogen si cu tulburari ale dinamicilor de detvoltare.
· Dezvoltarea de competente transversale transferabile vizand: dezvoltarea personala,comportamentul de sprijin, etica si deontologia profesiei, prezenta terapeutica  si lucrul in echipa.
· Dezvoltarea atitudinilor si comportamentelor flexibile, creative si reziliente in lucrul cu persoane (copii si adulti) confruntate cu:
         -    transformarile generate de actuala integrare europena,
         -    migratiile si mobilitatile profesionale populationale, cu impact in crizele de separare familiala:
         -    adaptarea interculturala, interetnica si interconfesionala,
         -    managementul stresului, criza spirituala si de valori;
         – frecventa in crestere a pierderilor, abandonului si abuzului copiilor, scaderea indicatorilor demografici, violenta domestica, dinamici familiale patogene si polarizari semnificative, cresterea tulburarilor identitare, emotionale, mentale si relationale, perturbari sociale si  de ecosistem cu impact in dezvoltarea umana.

DEBUSEE PROFESIONALE ALE ABSOLVENTILOR SPECIALIZARII

Tipul intreprinderii, institutiei
· clinici si spitale de profil pedopsihiatric si neuropsihiatric infantil
· clinici si spitale de profil somatic pentru copii  si problemele maternitatii (sectii de profil cardio-vascular, digestiv-nutritionist, respirator, dermatologic, alergologic, uro-genital, obstretical etc.)
· sectii clinice si spitale pentru asistarea bolilor cronice, cu sfarsit letal si infectioase (neoplazii, leucemii, SIDA , dializati etc) pentru copii si adulti
· sectii clinice recuperatorii si spitale de traumatologie (spitale de urgenta, afectini locomotorii, chirurgie plastica si reparatorie, afectini senzoriale etc.)
· laboratoare de sanatate mintala
· geriatrie si sprijin familial
· ONG-uri pentru asistarea  si protectia persoanelor cu nevoi speciale, handicap, autism , boli cronice si invalidante, maladii psihotice, familii patogene, violenta domestica , abuz fizic, emotional si sexual, a familiilor dezorganizate etc.
· cabinete private de psihologie clinica si consiliere psihologica a copilului, cuplului si familiei
· reteaua nationala de Protectia copilului (adoptii si plasament familial, case de copii etc.)
· centre si institute de cercetare –dezvoltare  de profil clinic si de medicina preventiva a copilului si familiei
· Agentia nationala antidrog si centre de recuperare a toxicodependentilor
· Planning familial si psihosexologie
· Maternitati
· Centre de protectie, combatere si asistare a victimelor abuzului fizic, sexual, traficului de carne vie etc.
· Centre de medicina preventiva si educatie pentru un stil de viata sanatos
· Centre pentru asistarea familiei cu membrii afectati de boli severe
· Centre de resocializare, clinice si comunitare
· Centre de asistare si protectie a varsnicilor
· ONG si centre de protectie, preventie sau asistare a copiilor victime ale excluderii sociale, violentei familiale, abuzului si neglijentei (copiii strazii)
·  scoli speciale si de reeducare
·  Spitalul studentesc si alte cabinete policlinice pentru studenti
·  Reteaua de consiliere scolara

Functia absolventului
· Pedopsiholog clinician (sub supervizare sau specialist, la absolvire, cu stagiu practic supervizat pe parcursul masteratului, in cond. recunoasterii dreptului de libera practica conf. Legii 213 din 2004)
· Consilier psiholog clinician  pentru copil, cuplu si familie
· Psihoterapeut al copilului, cuplului  si  familiei
· Psihoterapeut de familie
· Psihosexoterapeut
· Consultant sau Trainer de dezvoltare personala in grup, pentru copii, adolescenti, cupluri si familii

 

 Programul de Master M3

PSIHOLOGIE CLINICA – EVALUARE SI INTERVENTIE TERAPEUTICA

ADMITEREA se va desfasura dupa urmatorul criteriu:
-    50% media de licenta
-    50% interviu (fara tematica, fara bibliografie, fara examen de cunostinte)

MISIUNEA: Principala misiune a acestui program este de a forma, la cele mai inalte standarde de calitate, psihologi specializati in psihologie clinica (evaluare si interventie terapeutica).

Motivele principale care au stat la baza acestei propuneri au fost urmatoarele:
· necesitatea infiintarii de programe masterale pentru organizarea ciclului II al sistemului Bologna de formare academica;
· cerintele si exigentele privind formarea initiala a psihologilor cu drept de libera practica formulate de Colegiul Psihologilor din Romania, in baza Legii 213/2004;
· nivelul de cunoastere si de atractivitate a scolii de Psihoterapie Experientiala de la Bucuresti;
· nivelul crescut de solicitare pentru formarea psihologilor in spiritul psihoterapiei experientiale unificatoare;
· nivelul crescut de apreciere a performantelor scolii de Psihoterapie Experientiala de la Bucuresti la nivel international (Franta, Israel, Australia, S.U.A., Italia).
· baza materiala cu elemente de unicitate, cum este cazul Centrului de Dezvoltare Personala, Consiliere si Psihoterapie Experientiala.

Obiectivele principale urmarite de acest program de studii masterale sunt:
· Cunoasterea si aplicarea principalelor strategii metodologice, evaluative, preventive si curative psihologice in asistarea tulburarilor psihice, psihosomatice si de adaptare sociala
· Cunoasterea particularitatilor si formarea deprinderilor diagnostice si terapeutice de lucru in echipa medico-psiho-sociala
· Utilizarea cunostintelor si abilitatilor de proiectare, monitorizare si evaluare a evolutiei cazurilor sub tratament psihologic si psihosocial.
· Utilizarea cunostintelor si abilitatilor, de expertizare diagnostica si prognostica a starii de sanatate mentala, a potentialului psihic restant si compensator recuperator, in principalele afectiuni psihice, psihosomatice.
· Cunoasterea si utilitarea pricipalelor manifestari de patologie sociala si familiala cu impact in starea de sanatate si dezvoltare personala si colectiva.
· Abilitarea in elaborarea si utilizarea  conectiva si sintetica a avizelor psihologice expertale de tip clinic, a tipurilor de deficiente  cu impact asupra capacitatii de munca si a integrarii sociale si familiale. Evaluarea resurselor compensatorii si activarea lor.
· Cunoasterea si abilitarea evaluativa in diagnoza psihosexologica, de cuplu si de familie cu impact psihopatogen si sociopatogen.
· Abilitarea in conceperea planului terapeutic si interventia specifica in asistarea psihotraumelor, a toxicodependentelor, a maladiilor severe psihice si organice, a bolilor cu sfarsit letal,  a persoanelor cu nevoi speciale si a celor infectate cu HIV.
· Cunoasterea si utilizarea instrumentarului psihodiagnostic cognitiv, de personalitate si proiectiv, necesar in evaluarea clinica a adultilor (scale, teste, instrumente etc.)
· Cunoasterea si abilitarea in utilizarea interviului clinic,
anamnezei, observatiei clinice, a scalelor, instrumentelor si situatiilor experientiale specifice in evaluarea si asistarea adultilor, cuplului si famililor disfunctionale sau patogene.
· Cunoasterea si abilitarea initiala minimala pentru practica terapiilor cognitiv-comportamentale, a terapiilor resocializatoare de grup cu suport creativ si   tehnicilor hipnozei clinice si ericksoniene.
· Utilizarea analizei transgenerationale in evaluarea si asistarea cuplului si a familiei disfunctionale, precum si a interventiei integrativ-umaniste de modificare a stilului de viata.
· Abilitarea pentru competenta de practician in domeniul psihologiei clinice prin stagiu complet de practica supervizata evaluata (160-200  ore in principalele domenii clinice), in conf. cu normele in vigoare ale Colegiului Psihologilor din Romania (legea 213/2004) privind recunoasterea dreptului de libera practica.

DEBUSEE PROFESIONALE ALE ABSOLVENTILOR SPECIALIZARII
Tipul intreprinderii, institutiei:
· clinici si spitale de profil psihiatric si neurologic
· clinici si spitale de profil somatic (sectii de profil cardio-vascular, digestiv-nutritionist, respirator, dermatologic, uro-genital, obstretical etc.)
· sectii clinice si spitale pentru asistarea bolilor cronice, cu sfarsit letal si infectioase (neoplazii, leucemii, SIDA , dializati etc)
· sectii clinice recuparatorii si spitale de traumatologie (spitale de urgenta, afectini locomotorii, chirurgie plastica si reparatorie, afectini senzoriale etc.)
· laboratoare de sanatate mintala
· geriatrie
· ONG-uri pentru asistarea  si protectia persoanelor cu nevoi speciale, handicap, boli cronice si invalidante, maladii psihotice, familii patogene, violenta domestica , abuz fizic si sexual, familiilor cu copil autist etc.
· cabinete private de psihologie clinica si consiliere psihologica
· reteaua nationala de expertiza si recuperare a capacitatii de munca a bolnavilor cu invaliditate
· reteaua nationala de expertiza medico-legala
· penitenciare si DGP
· reteaua nationala de Protectia copilului
· centre si institute de cercetare –dezvoltare  de profil clinic si de medicina preventiva
· centre si societati profesionale de medicina alternativa si complementara
· Agentia nationala antidrog si centre de recuperare a toxicodependentilor
· Planning familial si psihosexologie
· maternitati
· Centre de protectie, combatere si asistare a victimelor abuzului fizic, sexual, traficului de carne vie etc.
· Centre de medicina preventiva si educatie pentru un stil de viata sanatos
· Centre pentru asistarea familiei cu membrii afectati de boli severe
· Centre de resocializare, clinice si comunitare
· Sectii de ergoterapie si terapii ocupationale
· Centre de asistare si protectie a varsnicilor
· ONG si centre de protectie, preventie sau asistare a excluderii sociale, a efectelor discriminarii, a problemelor de inadaptare si integrare comunitara

Functia absolventului
· Psiholog clinician (sub supervizare sau specialist, la absolvire, cu stagiu practic supervizat pe parcursul masteratului, in cond. recunoasterii dreptului de libera practica conf. Legii 213 din 2004)
· Consilier psiholog clinician

 

Programul de Master M4
PSIHOLOGIA MUNCII SI TRANSPORTURILOR

ADMITEREA se va desfasura dupa urmatorul criteriu:
-    50% media de licenta
-    50% interviu (fara tematica, fara bibliografie, fara examen de cunostinte)
Candidatii vor depune la inscriere un dosar de performanta academica

MISIUNEA: Program masteral din ciclul II (Bologna), cu durata de 4 semestre. Principala misiune a acestui program este de a forma psihologi specializati in psihologia muncii si transporturilor. Planul de invatamant cuprinde si practica supervizata, care va fi recunoscuta de Colegiul Psihologilor din Romania la acordarea dreptului de libera practica in
domeniul psihologiei muncii, transporturilor si serviciilor.

OBIECTIVE
· Aprofundarea teoretica a problematicii specifice psihologiei aplicate in domeniul muncii industriale al transporturilor si serviciilor.
· Formarea abilitatilor practice de interventie si suport psihologic in beneficiul personalului angajat in aceste domenii si al organizatiilor angajatoare.
· Dezvoltarea capacitatilor de initiere si valorificare a unor programe de cercetare stiintifica.
· Realizarea unui nivel de competenta in domeniul psihologiei aplicate, compatibil cu programe similare la nivel european.

DEBUSEE PROFESIONALE
Psihologii specializati in domeniul muncii si transporturilor vor putea ocupa functii in:
· unitati economice si industriale, indiferent de obiectul de activitate
· companii de transporturi (terestru, naval sau aerian)
· firme de prestari servicii
· in organizatii guvernamentale si ONG-uri
· institute de cercetari de profil, civile sau militare.
· cabinete individuale de psihologia muncii si transporturilor pentru evaluare-testare psihologica la angajare sau periodica;
· cabinete de psihologie in serviciile de medicina muncii;

DISCIPLINELE DIN PLANUL DE INVATAMANT
Semestrul I
Metodologia cercetarii
Analiza psihologica a muncii
Testarea psihologica computerizata
Psihologie aeronautica
Psihologia transportului feroviar

Semestrul II
Analiza statistica a datelor
Evaluarea si selectia psihologica a personalului
Evaluarea performantelor in conducerea auto
Recrutarea personalului
Practica supervizata

Semestrul III
Evaluarea performantei profesionale in munca
Evaluare, selectie si expertiza psihologica in transporturi
Managementul serviciilor psihologice si legislatie
Psihologia instruirii si formarii personalului
Metode si tehnici de testare in psihologia muncii

Semestrul IV
Analiza si prevenirea accidentelor
Motivare si recompensa in munca
Manifestari dezadaptative si psihopatologice in munca si in transporturi
Metode si tehnici de testare in psihologia transporturilor
Practica supervizata

 

Programul de Master M5
PSIHOLOGIE ORGANIZATIONALA SI RESURSE UMANE

ADMITEREA se va desfasura dupa urmatorul criteriu:
 50% media de licenta
 50% interviu (fara tematica, fara bibliografie, fara examen de cunostinte) Candidatii vor depune la inscriere un dosar de performanta academica

MISIUNE:Principala misiune a acestui program este de a forma psihologi specializati in psihologia organizatiilor, domenii aplicative de baza ale psihologiei, care se regasesc in toate programele de formare a psihologilor la nivel mondial. Cele mai importante sarcini ale psihologilor din acest domeniu aplicativ, general recunoscute, sunt urmatoarele:
·          Evaluare si interventie organizationala
·          Consiliere si consultanta organizationala
·          Evaluarea performantei si identificarea modalitatilor de crestere a performantei
·          Managementul crizei organizationale, prevenirea si depasirea conflictelor organizationale
·          Evaluarea sanatatii organizationale (la nivel individual, grupal si organizational)
·          Selectia si evaluarea resurselor umane (teste si chestionare de evaluare)

MOTIVATIE:
· Necesitatea infiintarii de programe masterale pentru organizarea ciclului II al sistemului Bologna de formare academica;
· Cerintele si exigentele privind formarea initiala a psihologilor cu drept de libera practica formulate de Colegiul Psihologilor din Romania, in baza Legii 213/2004;
· Psihologia organizationala si a resurselor umane este una dintre cele mai bine conturate directii aplicative ale psihologiei, atat la nivel national cat si international. in Romania, peste 50% din psihologii inregistrati la Colegiul Psihologilor din Romania au solicitat drept de libera practica intr-unul din aceste domenii.
· Interesul declarat al unui numar ridicat de studenti pentru o specializare in aceasta directie aplicativa
· Baza materiala a facultatii constituita in jurul Centrului de Psihologie Aplicata

OBIECTIVE PRINCIPALE:
· Aprofundarea teoretica a problematicii specifice psihologiei aplicate in domeniul psihologiei organizationale si a resurselor umane.
· Formarea abilitatilor practice de interventie si suport psihologic in beneficiul personalului angajat si al managementului din organizatiile angajatoare.
· Dezvoltarea capacitatilor de initiere si valorificare a unor programe de cercetare stiintifica in interactiune directa cu mediul organizational productiv.
· Realizarea unui nivel de competenta in domeniul psihologiei aplicate compatibil cu programe similare la nivel european.

DEBUSEE PROFESIONALE ALE ABSOLVENTILOR SPECIALIZARII
Tipul intreprinderii, institutiei
Psihologii specializati in domeniul psihologiei organizationale si a resurselor umane vor putea ocupa functii in:
· unitati economice si industriale, indiferent de obiectul de activitate
· companii de consultanta si auditare a resurselor umane
· firme de prestari servicii
· in organizatii guvernamentale si ONG-uri
· institute de cercetari de profil, civile sau militare.
· cabinete individuale de psihologie organizationala si servicii;

Functia absolventului
In conformitate cu Codul Ocupatiilor din Romania, in cadrul grupei de baza ”psihologi”, sunt incluse specializari profesionale care sunt acoperite de programa acestui master :
Cod COR
psihologia muncii si organizationala 244504
psihologia aplicata in servicii 244506

Functiile pe care le vor putea ocupa absolventii sunt urmatoarele:
· consultant sau  trainer in  procese organizationale,
· consultant sau trainer de optimizare a comportamentului profesional si organizational,
· psiholog specialist in resurse umane,
· psiholog consilier in organizatii guvernamentale sau nonguvernamentale, ONG-uri,
· psiholog consultant pentru managementul organizatiei si Departamentul de Resurse Umane.

 

Programul de Master M6
PSIHOLOGIA  EDUCATIEI

ADMITEREA se va desfasura dupa urmatorul criteriu:
-    50% media de licenta
-    50% interviu (fara tematica, fara bibliografie, fara examen de cunostinte) Candidatii vor depune la inscriere un dosar de performanta academica

MISIUNEA: Misiunea principala a acestui program este aceea de a forma psihologi specializati pentru serviciile de asistenta psihologica din unitatile si structurile cu profil educativ.

MOTIVATIE:
· necesitatea infiintarii de programe masterale pentru organizarea ciclului II al sistemului Bologna de formare academica;
· cerintele si exigentele privind formarea initiala a psihologilor cu drept de libera practica formulate de Colegiul Psihologilor din Romania, in baza Legii 213/2004;
· nivelul crescut de solicitare pentru formarea psihologilor in domeniul asistentei psihologice in comunitatile educative

OBIECTIVE: Programul masteral prin curriculumul sau isi propune urmatoarele  obiective:
· Asigurarea unei cunoasteri specializate cu privire la problematica domeniilor de aplicatie a psihologiei  educatiei
· Cunoasterea fondului bibliografic, a autorilor, publicatiilor si lucrarilor prezentate  in cadrul celor mai importante congrese focalizate pe problematica psihologiei in domeniul educatiei
· constituirea si/sau consolidarea unui model de integrare a cunostintelor si de dialog intre specialistii din diferite domenii aplicative ale psihologiei
· dezvoltarea constiintei si identitatii profesionale a psihologilor din sistemul educativ de stat si particular
· promovarea/stimularea cercetarii interdiciplinare a temelor si problemelor specifice domeniului educatiei
· dezvoltarea/perfectionarea setului de competente care sa permita obtinerea atestatului de libera practica in domeniul psihologiei si consilierii educationale

Obiectivele principale urmarite de acest program de studii masterale sunt:
· Cunoasterea si aplicarea principalelor strategii metodologice, evaluative si de interventie  psihologica in domeniul educatiei
· Cunoasterea particularitatilor si formarea deprinderilor de evaluare si interventie psihologica in comunitatile educative
· Utilizarea cunostintelor si abilitatilor de proiectare, monitorizare si evaluare a evolutiei individului in cursul procesului instructiv-educativ care se desfasoara in variate structuri formale si informale de educatie si invatamant
· Utilizarea cunostintelor si abilitatilor de evaluare  a potentialului de invatare si dezvoltare a individului in contextul procesului educativ
· Cunoasterea si utilizarea instrumentarului psihodiagnostic cognitiv, de personalitate si proiectiv, necesar in evaluarea functionarii psihicului copilulu, adolescentului si adultului integrati intr-un proces formativ in domeniul educatiei (scale, teste, instrumente etc.)
· Abilitarea in elaborarea si utilizarea  integrativ-sintetica a instrumentelor de evaluare si interventie psihologica in domeniul educatiei
· Cunoasterea si abilitarea initiala minimala pentru interventiile primare si secundare din unitatile si structurile cu rol educativ
· Abilitarea pentru competenta de practician in domeniul psihologiei educatiei prin stagiu complet de practica supervizata evaluata in conf.cu normele in vigoare ale Colegiului Psihologilor din Romania (legea 213/2004) privind recunoasterea dreptului de libera practica.
· Abilitarea pentru  evaluarea si diagnoza copiilor, tinerilor, membrilor familiei si cadrelor didactice – preuniversitare si universitare;
· Abilitarea pentru a desfasura activitati de consiliere scolara si vocationala,  interventie psihologica si  consultanta in domeniul educatie;
· Cunoasterea si utilizarea metodelor si tehnicilor de   consiliere si interventie educationala in institutii, organizatii si comunitate.

DEBUSEE PROFESIONALE ALE ABSOLVENTILOR SPECIALIZARII
Tipul intreprinderii, institutiei:
· crese, gradinite, scoli, universitati din sectorul public si privat,
· cabinete si centre de asistenta psihopedagogica,
· centre de consiliere si dezvoltare a carierei,
· centre de plasament sau alte institutii de profil.
· ONG-uri pentru asistarea  si protectia persoanelor cu nevoi speciale, handicap, boli cronice si invalidante, maladii psihotice, familii patogene, violenta domestica , abuz fizic si sexual, familiilor cu copil autist etc.
· penitenciare si DGP
· reteaua nationala de Protectia copilului
· Agentia nationala antidrog si centre de recuperare a toxicodependentilor
· Centre de protectie, combatere si asistare a victimelor abuzului fizic, sexual, traficului de carne vie etc.
· Centre de medicina preventiva si educatie pentru un stil de viata sanatos
· Centre de resocializare si comunitare
· ONG si centre de protectie, preventie sau asistare a excluderii sociale, a efectelor discriminarii, a problemelor de inadaptare si integrare comunitara

Functia absolventului:
· Psiholog cu specializarea in psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala
· Psiholog scolar (practicant/ sub supervizare, specialist, principal) in cond. recunoasterii dreptului de libera practica conf. Legii 213 din 2004
· Consilier psihopedagog/educational

Programul  de studii masterale propus este primul de acest gen pe care il ofera Catedra de Psihologie a Universitatii Bucuresti  si printre putinele existente in Bucuresti, raspunzand nevoilor de formare continua ale unui numar in continua crestere de tineri specialisti in domeniul ofertei educationale din aceasta zona geografica. in cadrul acestui program de
studii masterale sunt implicati membri ai catedrei cu bune performante profesionale, dedicati pregatirii specialistilor pentru domeniul educatiei.

 

Stire preluata de pe Reteaua de stiri a Asociatiei Psihologior din Romania www.psihologie.net.

Masterate, Stiri

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


eight × = 16